Tính năng

COMPARE PACKAGE FEATURES

Full chức năng

Yêu cầu Internet để sử dụng

Hỗ trợ khi cài lại Windows - CorelDRAW

Chuyển phần mềm sang máy khác

Hỗ trợ kỹ thuật

Cập nhật phiên bản mới

Hỗ trợ các phiên bản CorelDRAW

HTQC PRO - 1 năm 

399k/1 năm

thanh toán linh hoạt

Trong thời hạn

sử dụng

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2024

HTQC PRO - 3 năm

799K/3 NĂM

tối ưu chi phí

Trong thời hạn

sử dụng

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2024

htqc pro - lifetime

1499K

Sử dụng vĩnh viễn

cập nhật trọn đời

Vĩnh viễn

Từ CorelDRAW X3 đến CorelDRAW2024

 

Các phiên bản CorelDraw được hỗ trợ:

 • CorelDRAW Graphics Suite X3
 • CorelDRAW Graphics Suite X4
 • CorelDRAW Graphics Suite X5
 • CorelDRAW Graphics Suite X6 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X7 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite X8 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2017 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2018 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2019 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020 (32 and 64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2021 (64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2022 (64 bit version)
 • CorelDRAW Graphics Suite 2023 (64 bit version )
 • CorelDRAW Graphics Suite 2024 (64 bit version )

Lưu ý:

 • Phần mềm HTQC Pro chỉ hoạt đông trên CorelDraw Windows – Không hỗ trợ MacOS và Linux
 • Phần mềm HTQC Pro chỉ hoạt động trên CorelDraw Full Version – Home and Student versions không hỗ trợ
0912 773 682