Cài xong không thấy bộ công cụ HTQC Pro ở đâu

Sau khi cài xong HTQC Pro, chúng ta phải tiến hành import Công cụ HTQC Pro, vào CorelDraw bằng phương pháp sau:

—–CHI TIẾT

0912 773 682