Công cụ HTQC không bị mờ nhưng bấm vào không có tác dụng

Nguyên nhân:

Thiếu file HTQC.gms trong thư mục CorelDraw.

Cách khắc phục:

Xác định đúng phiên bản CorelDraw của bạn sau đó Copy file GMS theo hướng dẫn dưới.

0912 773 682