Tìm Font chữ bằng hình ảnh

Sử dụng để tìm Font chữ có sẵn trong máy bằng hình ảnh

Lưu ý: Chỉ tìm được các Font đã cài sẵn trong máy

 1. Bấm vào 1 để mở tính năng tìm Font chữ lên
 2. Bấm vào 2 để bắt đầu quét
 3. Quét vào vùng hình ảnh chữ cần nhận diện Font
  • Lưu ý: chỉ cần quét 1 kí tự đặc trưng nhất
  • Quét không để dính sang các kí tự bên cạnh
  • Chữ trong ảnh phải nằm ngang, không bị xiên, nghiêng, méo mó
 4. Gõ chữ nhận dạng vào 4
 5. Bấm vào biểu tượng tìm kiếm 5 để tìm Font và chờ đợi
 6. Danh sách Font nhận diện được sẽ hiển thị ở bên dưới
0912 773 682