Tìm Font online – Tìm các Font chữ không có trong máy

Các chức năng cơ bản

  • Hỗ trợ Xuất ảnh ra nhanh
  • Liên kết với các trang web tìm Font trực tuyến giúp tìm ra các font nhanh chóng hơn
  • Tìm Font online giúp tìm được các Font chữ không có sẵn trong máy
  • Liên kết tới các trang cung cấp Font – giúp tìm các ý tưởng chọn Font

Video hướng dẫn chi tiết


 

 

0912 773 682