Tìm kiếm đối tượng trong CorelDraw bằng eCut

Sử dụng để tìm kiếm các đối tượng trên bản vẽ một cách nhanh chóng theo các thuộc tính: màu sắc, kích thươc, hình dạng…

0912 773 682