Hướng dẫn sử dụng tính năng HTQC – Tạo Chân Chữ hộp Alu

Các tính năng tạo chân chữ hộp Alu mới:
– Tự động cắt, đánh số thự tự các đoạn nếu dài quá khổ vật liệu
– Tự xếp vào khổ vật liệu, ra file, tách lớp cắt, xoi
– Đánh dấu điểm uốn, chiều uốn
– Add thêm điểm uốn ở các góc khó uốn
– Chọn điểm bắt đầu, đảo chiều…
– Thêm đường xoi vào 2 đầu thanh uốn…
Xem video Demo:  Link
0912 773 682