Hướng dẫn sử dụng tính năng HTQC – NeonLED

CÁC PHIÊN BẢN COREL:

 • Hỗ trợ từ Corel X7 – Corel2023
 • Hoạt động tốt nhất trên Corel X7 – 2018.
 • Từ Corel2019-2023 tính năng “Làm phát sáng” không đẹp

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH

 • Set neon theo kích thước và màu sắc
 • Chuẩn hóa lại độ dài của từng đoạn theo độ dài của điểm cắt neon:
  • Phóng to
  • Thu nhỏ
  • Cắt bớt phần đầu
  • Cắt bớt phần cuối
  • Cắt cả 2 đầu
 • Ghi kích thước từng đoạn
 • Thống kê từng đoạn, tổng số met neon theo từng màu sắc
 • Làm phát sáng để phối cảnh, gửi khách hàng
 • Tính năng nhỏ: đảo chiều, tách node của line..

 

 • Thiết lập Line là Đèn Neon

 

 

 

 • Chuẩn hóa chiều dài Neon theo điểm cắt: Có 5 phương pháp chuẩn hóa
  • Phóng to hình
  • Thu nhỏ hình
  • Cắt đoạn đầu
  • Cắt đoạn cuối
  • Cắt cả 2 đầu

 

 

 

 • Làm phát sáng đèn Neon

 

 

 • Chi kích thước lên đèn Neon

 

 

 

 • Thống kê chi tiết các loại Neon sử dụng

 

0912 773 682