Tạo đường viền cho hình ảnh – bế Decal

Lưu ý: Tính năng này chỉ hỗ trợ từ Corel X7 – Corel2023

  • Tinh năng tạo nhanh đường viền cho hình ảnh, vector – hỗ trợ rất tốt trong việc tạo đường bế Decal

0912 773 682