Hướng dẫn xếp chữ (file) tự động vào khổ vật liệu bằng HTQC Pro trong CorelDraw

Các tính năng chính:

  • Xếp chữ tự động nhanh chóng vào khổ vật liệu
  • Cho phép tùy chỉnh khoảng cách giữa các đối tượng
  • Cho phép chọn hình dạng, kích thước khổ xếp tùy ý
  • Cho phép phân chia theo màu sắc đối tượng
  • Cho phép xoay đối tượng hoặc cố định góc đối tượng

Hướng dẫn nhanh

 

0912 773 682