Tính năng chuyển ảnh qua lại trực tiếp từ CorelDRAW sang PhotoShop

Giới thiệu:

  • Cho phép chuyển ảnh trực tiếp từ CorelDRAW sang PhotoShop để chỉnh sửa
  • Sau khi chỉnh sửa xong thì Update trực tiếp lại từ PhotoShop sang CorelDRAW
  • Toàn bộ quá trình đi về này chỉ mất 2 Click chuột

Lưu ý: 

  • Tính năng này chỉ hỗ trợ từ CorelDRAW X7 trở lên
  • Menu chuyển chỉ hiển thị đối với đối tượng Bitmap

Demo thao tác sử dụng:

0912 773 682